Yaenara jóslata

Yaenara Aent, a legendás kardosi gyógyító és asztronómus, akit a Nagy Szellem a jövőbe látás erejével áldotta meg. Életének utolsó jóslatait az Edo Yaenarion tartalmazza, amelyet tanítványai jegyeztek fel a halála előtt, összesen százhetvennyolc látomást és jóslatot írtak le. Próféciái számos időszakban jelentős népszerűségnek örvendtek, az erre vonatkozó megjegyzéseket, nyomokat és magyarázatokat kényelmesen illesztették a különböző korok eseményeihez, de végül több is hamisnak bizonyult.

A feljegyzések alapján a százhetvennyolc víziót Yaenara azt követően látta, hogy egy hamuszín hajú, ezüstbe öltözött fiatal szűz meglátogatta, és arra kérte a jóst, nézzen bele a jövőjébe. Yaenara megérintette a lány arcát, és elsőként egy rémálmot, a saját halálát látta: egy vörös csermely patakká majd folyóvá duzzadt, és elárasztotta a kardosi völgyet, Yaenarat pedig elnyelte a víz, és megfulladt. Számos további jóslatot tulajdonítanak Yaenaranak, úgy vélik, megjósolta a keleti népek vándorlását, a Kivonulást (Kivonulás előtt 9 – 1), az Obszidián Járványt (Kivonulás után 39, 98 és 138), a Két Oroszlán Csatáját (K.u. 221 – 225), a Tengerek korbácsának uralmát (K.u. 460 – 472), és az ősi démon, a Nagy Árnyék eljövetelét és az ismert világ pusztulását (K.u. 472 – 480). Ezidőben megnőtt a gonosz híveinek száma, akik inkább elfogadták a szörnyeteg ajánlatát, mintsem elevenen lemészárolják őket, ami az árulók és démonimádók üldözéséhez vezetett. Sokszor ártatlan gyermekeket, asszonyokat és öregeket lógattak fel vagy égettek meg, mert úgy vélték, megszállta őket a démon. Miután kiűzték a Nagy Árnyékot, az áldozatok száma csökkent, de még manapság is félik a szörnyeteget, ezért elszigetelt vidékeken továbbra is égetnek halálra embereket, mert hiszik, hogy megszállta őket a démon. De Yaenara minden jóslata közül a leghíresebb a kiválasztott eljöveteléről szól, aki véglegesen elűzi a Nagy Árnyékot.

Yaenara szavai a következők voltak: „Amikor eljön a farkasok órája, a kard és a vér éjszakája, amikor a csillagok hátat fordítanak, a lepel leszáll, de a világ újjászületik egy új Nap alatt!”. A jóslatot sokan sokféleképpen értelmezték az évszázadok során, filozófusok, asztronómusok és mágusok igyekeztek megfejteni Yaenara szavait, de sosem jöttek rá a megoldásra. Az idő során a tekercsek nagy része eltűnt, és a jós látomásai kikoptak a szóbeszédből, végül egyre több vízió tűnt hamisnak, ezért a legtöbb tudós, varázsló és bölcs koholmánynak és kitalációnak nyilvánította az Edo Yaenarionban taglalt jóslatokat.